crm

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng giúp tăng cường khả năng CHUYỂN ĐỔI các cơ hội thành KHÁCH HÀNG

 Không bỏ sót CƠ HỘI

Khi các TIỀM NĂNG được quản lý và lên kế hoạch hành đồng để chuyển đổi thành CƠ HỘI.

 Khách hàng HÀI LÒNG hơn

Khi các hoạt động tương tác với khách hàng được quản lý HIỆU QUẢ.


 Tăng DOANH THU nhanh chóng

Khi không CƠ HỘI kinh doanh nào bị bỏ qua.

crm

tại beedoo có gì?

Chỉ từ 50.000 đồng 01 tháng, công ty đã sở hữu hệ thống crm để phát triển công việc kinh doanh.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.