Giải phóng tiềm năng tạo đà tăng trưởng

  Bạn có thể điều hành hoàn toàn công ty dễ dàng trên cùng 01 nền tảng cực kỳ dễ sử dụng đang được hàng vạn người sử dùng trên toàn thế giới!


làm được gì cho công ty của bạn?

Tăng khả năng tương tác

 với trình tạo trang Web, Blog, diễn đàn và chat trực tuyến

Đơn giản điều hành

với ứng dụng quản lý tồn kho, mua hàng, bảo trì

Nuôi dưỡng nguồn nhân lực

với ứng dụng quản lý nhân viên, tuyển dụng, ngày nghỉ, chấm công


Thúc đẩy kinh doanh

với ứng dụng crm, quản lý bán hàng

Tối ưu quản lý tài chính

với ứng dụng quản lý hóa đơn, chi phí

Tối đa năng suất

với ứng dụng quản lý dự án, lịch hẹn

50,000+ công ty đang sử dụng giải pháp odoo để phát triển việc kinh doanh của họ.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.