Giải pháp chuyển đổi số
tối ưu CHI PHÍ và LỢI ÍCH cho doanh nghiệp Việt.Giải phóng tiềm năng tạo đà tăng trưởng

Chỉ với 2000đ / người dùng / ngày
Bạn đã có thể điều hành công ty dễ dàng trên cùng 1 nền tảng cực kỳ dễ sử dụng và có hàng vạn người dùng trên toàn thế giới!Tăng khả năng tương tác

 với trình tạo trang Web, Blog, diễn đàn và chat trực tuyến

Đơn giản điều hành

với ứng dụng quản lý tồn kho, mua hàng, bảo trì

Nuôi dưỡng nguồn nhân lực

với ứng dụng quản lý nhân viên, tuyển dụng, ngày nghỉ, chấm công


Thúc đẩy kinh doanh

với ứng dụng crm, quản lý bán hàng

Tối ưu quản lý tài chính

với ứng dụng quản lý hóa đơn, chi phí

Tối đa năng suất

với ứng dụng quản lý dự án, lịch hẹn